Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5

тел: 0658/3 26 86,
тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,
dpppersina@iag.bg

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Рожден ден на Природен парк "Персина"

Дойде ред да отбележим и нашият рожден ден. На 4 декември Природен парк „Персина“ ще стане на 16 години. По повод празника, тази година Посетителския център на парка ще отвори врати в събота на 3 декември, от 10:00 часа до 15:00 часа за всеки, който желае да го посети. Заповядайте да ни поздравите, а ние като рожденици ще почерпим.

Къдроглаво пеликанче се излюпи в Природен парк "Персина" за пръв път от 58 години насам
Последните данни за колония на къдроглави пеликани състоящи се от десетина двойки на остров Персин са от далечната 1958 година....повече в "Новини".