Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5

тел: 0658/3 26 86,
тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,
dpppersina@iag.bg

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Световен ден на влажните зони, 2 февруари

2 февруари, Световен ден на влажните зони 2016
Мото: "Влажните зони за нашето бъдеще: Устойчив поминък"
10:00 часа, Посетителския център на ПП "Персина"
Открит урок за малки и пораснали природозащитници!
Заповядайте!
Повече в модул "Новини"......
Къдроглаво пеликанче се излюпи в Природен парк "Персина" за пръв път от 58 години насам
Последните данни за колония на къдроглави пеликани състоящи се от десетина двойки на остров Персин са от далечната 1958 година....повече в "Новини".