Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Колонията къдроглави пеликани на остров Персин

Научете повече в "Новини"......
Резултати от конкурса за рисунка "Дървото - бъдещето на гората"

Резултати от конкурса за детска рисунка "Дървото - бъдещето на гората" и какво ново на 22 април, денят на Земята в ПП "Персина", ще научите в сектора Новини........