default

Административно обслужване

Тук може да намерите информация за предоставяните от ДПП "Персина" административни услугу.
Съгласно разпоредбите на чл.22, ал. 3 от НАР, административните услуги които предоставя ДПП "Персина" на гражданите са следите:
2134 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);
2133 - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3);
2 - Предоставяне на достъп до обществена информация.

Подробно услугата "Достъп до обществена информация" е описана в отделно меню в раздел на сайта "Документи".
Важно! Всички предоставяни от ДПП "Персина" услуги са безплатни.

Работно време на администрацията за целите на административното обслужване на гражданите:

всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, като обедната почивка на служителите е от 12:00 до 13:00 часа.

 
1

Предоставяни Административни услуги от ДПП "Персина" вписани в ИИСДА

Предоставяни Административни услуги от ДПП "Персина" вписани в ИИСДА. Услугите се предоставят от всички администрации.
Административни услуги в ИИСДА

Харта на клиента

Представяме Ви  Харта на клиента на Дирекция на Природен парк „Персина“, с която ние, екипът на дирекцията, си поставяме за цел да удовлетворяваме Вашите очаквания за качествено административно обслужване и висока професионална етика.
С Хартата на клиента ясно заявяваме, че правата и отговорностите Ви като клиенти кореспондират с нашата отговорност като екип да предоставяме качествени услуги на най-високо ниво. Искаме да Ви уверим, че всеки контакт лице в лице с нас ще бъде насочен към сътрудничество, подкрепа и коректно отношение. Искаме да Ви покажем, че непрекъснато развиваме вътрешния си потенциал, че отчитаме всички Ваши потребности като наши клиенти и че работим още по-упорито, за да бъдем Ваш партньор. Търсим Вашето мнение, коментари и препоръки, за да можем да измерим какво сме постигнали и за да се развиваме в бъдеще. Разчитаме на Вашата подкрепа и Ви обещаваме нашата.

 

Харта на клиента, версия 15.04.2024
280.65 KB (pdf) Свали
Вътрешни правила за административно обслужване
278.53 KB (pdf) Свали

Отчети за административното обслужване

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване на Дирекция на Природен парк "Персина" за 2023 г.
Годишен доклад за удовлетвореност от АО 2023
230.57 KB (pdf) Свали