лого
21 Авг. 2023

Доброволчески консервационен лагер - 2023

Дирекция на Природен парк „Персина“ има удоволствието да покани студенти интересуващи се от консервационна дейност и работа на терен, да вземат участие в доброволчески консервационен лагер Природен парк  „Персина“ за настоящата 2023 година. Лагерът е част от дейностите по проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско - средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716),  „Животът на пеликана“.
Основните цели на природозащитния лагер в ПП „Персина“ за 2023 година са:
  • да се поддържат и подобряват места за почивка и гнездене на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) на остров Персин;
  • да се въвлекат и запознаят доброволците със заплахите за птиците и влажните зони, създавайки по този начин повече посланици на природозащитни проблеми. По време на лагера студентите ще се включат в комбинация от практични консервационни и образователни дейности.
Основни задачи за участниците в лагера:
  • да се извършат поддържащи дейности на съществуващите изкуствени дървени платформи за гнездене и почивка на къдроглавите пеликани. Това са съоръжения, построени от ДПП „Персина“ в партньорство с БДЗП, WWF – България и други организации. През последните години, на тях гнездят повече от 50  двойки и си почиват над 200 къдроглави пеликани. Съоръженията изискват ежегодни ремонти и поддръжка, за да функционират нормално. Участниците в лагера ще имат възможност да се запознаят от „първа ръка“ с тези важни за птиците места и да допринесат за тяхното съществуване в бъдеще;
  • извършване на любителски теренни проучвания на птиците в блатата, успоредно с дейностите насочени към поддържане на местообитанията на къдроглавите пеликани. Теренната работа ще се извършва на остров Персин и в ЗМ „Кайкуша“;
  • участие в организирани беседи в Посетителския център на ПП „Персина“, насочени към биоразнообразието в парка и полеви наблюдения в района на река Дунав;
  • участие в дейностите по поддържане на хабитат 2340 *Панонски вътрешно континентални дюни. 
Лагерът ще се проведе в периода 27.08 – 30.08.2023 година в гр. Белене, в Посетителския център на ПП „Персина“, на ул. „Персин“ №5. За участниците са предвидени 3 нощувки и 4 храно - дена. Разходите за нощувка и храна ще се поемат от проекта „Животът на пеликана“. Транспортните разходи са за сметка на участниците. Местата са ограничени.
За да се включите в доброволческият консервационен лагер в ПП „Персина“ за 2023г. е необходимо да попълните и подадете регистрационна форма, приложена към настоящата покана на следния имейл адрес:
persina@abv.bg  в срок до 24.08.2023г. За въпроси и насоки, отговорно лице по организацията на лагера -  Даниела Каракашева, гл. експерт биологично разнообразие и образователни програми, тел: 0887/977359, имейл persina@abv.bg.
лога
Регистрационна форма
72.69 KB (docx) Свали