default

Документи

Харта на клиента

Хартата на клиента е утвърдена на 12.02.2024 год.
Харта на клиента
198.49 KB (pdf) Свали

Правилник за дейността на Консултативния съвет към ДПП "Персина"

Правилник за дейността на КС
815.91 KB (pdf) Свали

Устройствен правилник на Дирекция на ПП "Персина"

Устройствения правилник за дейността на ДПП "Персина"
обн. ДВ. бр.12 от 10 февруари 2012, изм. и доп. ДВ бр. 28 от 19 март 2013, изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 16 септември 2014 г.
Устройствен правилник за дейността на ДПП"Персина"
603.26 KB (pdf) Свали

Заповед за обявяване на ДПП "Персина"

Заповед за обявяване на ДПП "Персина"
640.03 KB (pdf) Свали

Заповед за обявяване на Природен парк "Персина"

Заповед за обявяване на Природен парк "Персина'
978.95 KB (pdf) Свали

Заявление за достъп до информация

Заявление за достъп до информация
19.1 KB (pdf) Свали

Инструкция за достъп до обществена информация на ДПП "Персина"

Инструкция за достъп до информация на ДПП "Персина"
246.82 KB (pdf) Свали

Бюджет

Бюджет 2023
45.95 KB (pdf) Свали
Утвърден бюджет за 2022
40.82 KB (pdf) Свали
Утвърден бюджет на ДПП "Персина за 2021
78.21 KB (pdf) Свали
Бюджет 2020
574.99 KB (jpg) Свали