default

Документи

Устройствен правилник на Дирекция на ПП "Персина"

Устройствения правилник за дейността на ДПП "Персина"
обн. ДВ. бр.12 от 10 февруари 2012, изм. и доп. ДВ бр. 28 от 19 март 2013, изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 16 септември 2014 г.
Устройствен правилник за дейността на ДПП"Персина"
603.26 KB (pdf) Свали

Заповед за обявяване на ДПП "Персина"

Заповед за обявяване на ДПП "Персина"
640.03 KB (pdf) Свали

Заповед за обявяване на Природен парк "Персина"

Заповед за обявяване на Природен парк "Персина'
978.95 KB (pdf) Свали

Правилник за дейността на Консултативния съвет

Правилник за дейността на Консултативния съвет
75.36 KB (pdf) Свали

Заявление за достъп до информация

Заявление за достъп до информация
19.1 KB (pdf) Свали

Инструкция за достъп до обществена информация на ДПП "Персина"

Инструкция за достъп до информация на ДПП "Персина"
246.82 KB (pdf) Свали

Бюджет

Утвърден бюджет за 2022
40.82 KB (pdf) Свали
Утвърден бюджет на ДПП "Персина" за 2021 година
78.21 KB (pdf) Свали
Бюджет 2020
574.99 KB (jpg) Свали