1
06 Дек. 2023

Заседание на Консултативния съвет към ДПП "Персина"

Годишно събрание на Консултативния съвет към ДПП „Персина“

На 29 ноември се проведе годишно събрание на Консултативния съвет към ДПП „Персина“. На заседанието се избра нов състав на съвета, приеха се: правилник за дейността му и решенията от протокола на проведеното в същия ден обществено обсъждане на Плана за управление на ПП „Персина“. Консултативният съвет е съвещателен орган към ДПП „Персина“ и подпомага дирекцията на парка в изпълнението на Плана за управление.

Текст и снимки: ДПП „Персина“