1
25 Яну. 2024

За пеликаните на остров Персин

Две новоизградени платформи за гнездене в блатото Песчина
 
Новата 2024 година, за ДПП „Персина“ бе открита с 2 новоизградени платформи за гнездене на къдроглави пеликани (Pelecanus crispus).
Още в края на миналата година, екип на дирекцията с участието на доброволци изгради двете платформи, които заместиха напълно разрушените стари в блатото Песчина. Работата по изграждането бе сложна тъй, като дълбочината на водата в блатото беше значителна, което изискваше специален подход за създаването на конструкцията.

От изключително значение за запазване на популацията от къдроглави пеликани на остров  Персин е процеса по контрол на техническото състояние и реконструкцията на наколните дървени платформи за гнездене, който се изпълнява от дирекцията на ПП „Персина“. Тази дейност паралелно с поддържане на водното ниво във влажната зона на острова е жизнено важна за вида.

С изграждането на дървената част от платформите, не приключва и процеса по подготовката на мястото за гнездене на пеликаните. Допълнително се подготвиха снопи от тръстика, които се постилат и подпомагат птиците в процеса на изграждане на гнездата.

Въпреки суровото време, навън платформите вече са напълно готови и се надяваме да се харесат на колониите гнездящи пеликани на територията на ПП „Персина“. Вече бяха засечени струпвания на къдроглави пеликани върху тях, преди снеговалежа през изминалата седмица.

Дейностите по поддръжка на платформите за гнездене се изпълняват по проект „Животът на пеликана“/LIFE 18 NAT/NL/000716.

Текст и снимки: ДПП “Персина”