1
07 Дек. 2023

Информационен ден

Информационен ден за приключване на проект „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място "Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина”, № BG16M1OP002-3.015-0003, който ще се проведе на 12.12.2023 г. от 11:00 часа в гр. Белене, Посетителски център на Природен парк „Персина“ на адрес: ул. „Персин“ № 5.