default
17 Март 2023

Конкурс за главен експерт

Обявление за конкурс за Главен експерт „Биологично разнообразие и образователни програми“

Дирекция на Природен парк „Персина“ - гр. Белене на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД16-05/17.03.2023 г. на Дирекция на Природен парк „Персина“, обявява конкурс за длъжността

Главен експерт „Биологично разнообразие и образователни програми“ в Дирекция на Природен парк „Персина“ гр. Белене, 1 щатна бройка
Обявление
124.33 KB (docx) Свали
Декларация за участие в конкурс
13.5 KB (docx) Свали
Заявление за участие в конкурс
21.64 KB (docx) Свали