default

Конкурс за главен счетоводител

Обявление за конкурс за “Главен счетоводител“

Дирекция на Природен парк „Персина“ - гр. Белене на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД16-34/18.11.2022 г. на Дирекция на Природен парк „Персина“, обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в Дирекция на Природен парк „Персина“ гр. Белене, 1 щатна бройка.  
Заявление за участие в конкурс
19.29 KB (docx) Свали
Декларация за участие в конкурс
13.1 KB (docx) Свали
Обявление
124.02 KB (docx) Свали