default
18 Окт. 2023

Конкурс за старши експерт

Дирекция на Природен парк „Персина“ - гр. Белене на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД16-21/ 18.10.2023 г. на Дирекция на Природен парк „Персина“, обявява конкурс за длъжността.
Старши експерт „Проекти, финансов контрол и деловодство“ в Дирекция на Природен парк „Персина“ гр. Белене, 1 щатна бройка.
 
Обявление
124.91 KB (docx) Свали
Декларация
13.5 KB (docx) Свали
Заявление
21.64 KB (docx) Свали