default

Културно-историческо наследство

Историческо наследство

Историческо наследство

Наред с природните си дадености, територията на ПП "Персина" е свидетел на богато историческо минало. За това говорят множеството паметници, както и трудовете на местни краеведи.

На територията на Общината Белене са разкрити и регистрирани над 36 археологични обекта от римски, ранносредновековни и средновековни селища. Сред най-атрактивните са античният каструм "Димум"- стара крепост на брега на р. Дунав, важна крайпътна и митническа станция /Стоцио Димензис/. Каструмът е взел участие във всички исторически събития по преселването на славяни, авари и готи, за което свидетелстват намерените предмети в отделните културни Пластове -датира от Гто хилядолетие пр. Хр., когато е съществувало древното тракийско селище Димум. При римската експанзия 1ви в.сл.Хр. то прераства в първостепенен фортификационен център; античните канали Търла" - западно и източно от Белене; некрополи, останки от средновековното селище "Секуриска", край с. Бяла вода; некропол от седем могили край с. Деков и др. Тук живеят три религиозни общности: католици, източно-православни и мюсюлмани.
Храмове

Храмове

В гр. Белене и с. Ореш преобладава католическото население, чиито корени датират от 1086 г.сл. Хр. Дълго време Белене играе ролята на павликянската столица на България. В града има два католически храма: "Рождение на Блажената Дева Мария", понастоящем светилище на епископ Евгени Босилков - първият българин, обявен за блажен от папа Йоан Павел II. Обект е на множество посещения от български и чуждестранни католици; "Св. Антон Падуански" - има две камбанарии и е построен през 1898 - 1902 г. от негово Преосвещенство Хенрик Дулсе. Православната църква "Свети Георги" в Белене е съградена през 1879 г. и в мал кия й интериор е поместен прекрасен иконостас. В местния исторически музей могат да се видят интересни експонати, описващи бита и традициите на древните общности.

На територията на гр. Свищов са построени редица религиозни храмове, забележителни със своите стенописи: манастира "Св.св. Петър и Павел", църквата "Свето Преображение", "Света Троица" и др. Доказателство за многовековното културно - историческо минало на гр. Свищов са разкопките на римския и ранно -византийски лагер "Нове"; местността "Калето", датираща от XHI-XIV в.сл.Хр. В къщата-музей на Алеко Константинов е пресъздадена богатата и красива атмосфера, в която е живяло семейството на бележития български писател. В историческия парк "Паметниците" има уредена експозиция, проследяваща подготовката и форсирането на р. Дунав от руските войски по време на Руско-турската освободителна война 1877 г.

Богато е и историческото наследство на Община Никопол:Средновековна кръстокуполна църква "Свети Петър и Павел" - построена е по времето на Втората българска държава- XIII-XIV в.;Чешмата "Елия" представлява античен саркофаг, с латински надпис - епитафия на Елия, рано починалата съпруга на римския чиновник Фронтон;Църква "Успение Богородично"- построена през 1840 г Този православен храм, твърдина по време на Възраждането е действащ и днес.Средновековна Скална църква-Функционирала през X-XIв.