default

Маршрути

Eкотуризъм

Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство в съчетание с гостоприемството на местните хора създават условия за развитие на орнитологичен, образователен, риболовен и други форми на екотуризъм.

През 2002г. Дирекция на Природен парк "Персина" започна изграждането на паркова инфраструктура. Построени са "Кът за отдих" край р. Дунав, Скривалища за наблюдение на птици и Велосипеден маршрут до ЗМ "Кайкуша.