default

Местоположение

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България по поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на Свищовско – Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов. Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин, Голяма бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и Палец. Природен парк "Персина"  включва територии от землищата на Никопол, Драгаш Войвода, Белене, Свищов и Ореш.
Дирекцията на Природен парк “Персина” се намира в гр. Белене, малък град на брега на река Дунав.Средните географски координати са 43о 38’ – Север, 25о 06’ – Изток.
 

Карта