1
21 Фев. 2024

Новини от проект LIFE WILDisland

ДПП „Персина“ започна инсталирането на информационна точка Рамсарско място на остров Персин. Информационната точка ще замени старата кула за мониторинг разположена на територията на най-голямото по площ рамсарско място в България, „Комплекс Беленски острови“.
Инсталирането на Рамсарската информационна точка е дейност на ДПП „Персина“ по проект LIFE WILDisland. Осъществяваща се със съдействието на Община Белене.

Скоро очаквайте още ……..

Рамсарските места са влажни зони от международно значение, най-богатите на биоразнообразие екосистеми на Земята. Забележителни със своята красота, впечатляващи хората и в същото време най-застрашените от изчезване и най-уязвимите на фона на бързо променящите се климатични условия.

Проект „Дунавски диви острови, коридор от местообитания“ LIFE 20 NAT/AT/000063 се изпълнява от ДПП „Персина“ в партньорство с 14 международни пратньора разположени по поречието на река Дунав.

www.wildisland.danubeparks.org
Текст и снимки: ДПП „Персина“