Образователен лагер "Пеликан"
28 Юли 2023

Образователен лагер "Пеликан"

В края на месец юни се проведе Международен Образователен лагер „Пеликан“ в Делтата на река Дунав. Деца от 4 държави България, Румъния, Гърция и Украйна, заедно със своите учители бяха въвлечени в разнообразни обучителни акции споделяйки една обща страст опазване на къдроглавите пеликани по света. Лекции, презентации, филми, активности на открито, наблюдение на дивата природа, мониторинг на птици, разрешаване на казуси по метода на „мозъчната атака“, разработване на стартъп бизнес в защитена територия и много други активности бяха включени в програмата на лагера. Организатор на лагера бе международната природозащитна организация Риуайлдинг Юръп със съорганизатори от българска страна Дирекция на Природен парк „Персина“ и Българското дружество за защита на птиците. Българският отбор бе представен от ученици и учители към СУ “Димчо Дебелянов“ гр. Белене, които през 2022 година станаха част от Младежки клуб „Пеликан“ в ДПП „Персина“. Децата се справиха на изключително високо ниво, взеха активно участие откроявайки се с познания в областта на биоразнообразието и влажните зони, споделяйки опит натрупан в училище, по време на международни пътувания по проект Еразъм + и включвайки се в акциите организирани от ДПП „Персина“. Споделяйки обща страст по опазване на дивата природа и вдъхновявайки младите хора да запазят нейното естествено състояние ние от ДПП „Персина“ вярваме, че заедно можем да променим света към по-добро!

Текст и снимки: ДПП „Персина“, проект ERASMUS+
Колажи: проект ERASMUS+ на СУ "Димчо Дебелянов"