default
01 Апр. 2015

Обществена поръчка 01/04/2015, 15:52

Открита процедура по ЗОП с предмет: СМР на обект "Преустройство, реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда на остров Магареца за нуждите на Зелено училище" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина".
Решение за прекратяване, 27/04/2015, 16:56
461.86 KB (pdf) Свали
документи за изтегляне
102 MB (rar) Свали