default
04 Май 2015

Обществена поръчка 04/05/2015, 16:52

Открита процедура по ЗОП за възлагане на Обществена поръчка с предмет: "Вътрешно проектиране и обзавеждане на изложбени площи и мултимедийна зала в Посетителския център на Природен парк "Персина" в гр. Белене, по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Документи за изтегляне
3.6 MB (rar) Свали
Протокол 1, 05/06/2015, 14:42
647.09 KB (pdf) Свали
Протокол 2, 23/06/2015, 18:09
1.34 MB (pdf) Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти, 23/06/2015, 18:10
582.81 KB (pdf) Свали
Протокол 3, 26/06/2015, 14:10
374.95 KB (pdf) Свали
Решение за класиране на участниците, 26/06/2015, 14:11
303.18 KB (pdf) Свали
Договор и приложения, 06/08/2015, 14:45
3.89 MB (rar) Свали
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП, 06/08/2015, 14:47
72.17 KB (pdf) Свали
Информация за сключен договор, 14/08/2015, 13:59
715.54 KB (rar) Свали
Уведомително писмо, 31/08/2015, 14:44
552.24 KB (pdf) Свали
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП, 18/09/2015, 11:18
69.12 KB (pdf) Свали
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП, 29/10/2015, 14:22
62.97 KB (pdf) Свали
Информация по чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП, 29/10/2015, 14:24
53.74 KB (pdf) Свали
Информация за приклчен договор, 29/10/2015, 14:26
399.76 KB (rar) Свали
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 4 от ЗОП, 10/11/2015, 15:36
70.71 KB (pdf) Свали