default
13 Март 2015

Обществена поръчка 13/03/2015, 11:41

СМР на обект „Реконструкция на сградата на Посетителски център на ПП"Персина" и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект “Устройство и управление на Природен парк «Персина»"
Документи за изтегляне 1
3.87 MB (rar) Свали
Документи за изтегляне 2
3.38 MB (rar) Свали
Документи за изтегляне 3
12.76 MB (rar) Свали
Въпроси и отговори, 27/03/2015, 18:05
4.36 MB (pdf) Свали
Въпроси и отговори, 02/04/2015, 11:57
167.25 KB (pdf) Свали
Допълнение към въпроси и отговори,03/04/2015,12:34
185.82 KB (pdf) Свали
Протокол 1, 21/04/2015, 15:36
757.42 KB (pdf) Свали
Протокол 2 11/05/2015, 13:46
2.1 MB (pdf) Свали
Отваряне на ценови оферти 11/05/2015, 13:48
583.91 KB (pdf) Свали
Протокол 3, 14/05/2015, 16:03
270.62 KB (pdf) Свали
Решение за класиране на участниците, 14/05/2015, 16:05
317.41 KB (pdf) Свали
Договор и приложения, 18/06/2015, 11:45
3.78 MB (rar) Свали
Информация по ч. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП, 18/06/2015, 11:50
82.63 KB (pdf) Свали
Информация за сключен договор, 02/07/2015, 10:07
708.85 KB (rar) Свали
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП, 02/07/2015, 10:09
69.71 KB (pdf) Свали
Информация по Чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП, 15/10/2015, 09:54
69.49 KB (pdf) Свали
Информация по Чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП, 15/10/2015, 09:55
61.3 KB (pdf) Свали
Информация по Чл. 22б, ал.2, т.16 от ЗОП, 15/10/2015, 09:56
49.94 KB (pdf) Свали
Информация за приключен договор, 15/10/2015, 09:57
416.95 KB (rar) Свали
Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП, 10/11/2015, 15:34
68.21 KB (pdf) Свали