default

Обяви

17 Март 2023
Конкурс за главен експерт
Дирекция на Природен парк „Персина“ - гр. Белене на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД16-05/17.03.2023 г. на Дирекция на Природен парк „Персина“, обявява конкурс за длъжността

Главен експерт „Биологично разнообразие и образователни програми“ в Дирекция на Природен парк „Персина“ гр. Белене, 1 щатна бройка
Повече
Конкурс за главен счетоводител
Дирекция на Природен парк „Персина“ - гр. Белене на основание чл. 10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД16-34/18.11.2022 г. на Дирекция на Природен парк „Персина“, обявява конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в Дирекция на Природен парк „Персина“ гр. Белене, 1 щатна бройка.  
Повече