default
16 Яну. 2014

Открита процедура 16/01/2014

Процедура "Специализирани консултантски услуги, свързани с изпълнението на проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Процедура "Специализирани консултантски услуги, свързани с изпълнението на проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
4.53 MB (zip) Свали
Въпроси и отговори
685.32 KB (jpg) Свали
Отваряне на ценови предложения
231.8 KB (jpeg) Свали
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка
374.96 KB (rar) Свали