default
17 Март 2014

Открита процедура 17/03/2014

Открита процедура "Поддържащи и възстановителни дейности в земи и водни площи на територията на Природен парк "Персина" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Възстановяване и поддържане на хабитати и местообитания, Обособена позиция №2: Дейности по поддръжка на терена и осигуряване на достъп чрез периодично косене
Документи за изтегляне
2.55 MB (rar) Свали
Въпроси и отговори по процедура - Поддържащи и възстановителни дейности в земи и водни площи на територията на ПП "Персина"
239.43 KB (pdf) Свали
Уведомление за отваряне на ценови предложения
49.35 KB (pdf) Свали
Информация за приключен договор, 21/08/2015, 14:07
985.83 KB (rar) Свали