default

Природни забележителности

Вековни дървета

Вековни дървета

- Бяла топола (Populus alba), намираща се на о. Персии. Обиколка 6.2м, височина 26м., възраст 200г., обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975г.

- Бяла топола (Populus alba), намираща се на о. Персии. Обиколка 5.4м, височина 23м., възраст 180г., обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975г.

- Бяла върба (Salix Alba), намираща се на о. Персии. Обиколка 5м, височина 10м., възраст 125г., обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975г.

- Група от 15 тополови дървета, намираща се на о. Персии. Обиколка до 6.5м, височина 25-ЗОм., възраст 150-200г, обявена със Заповед № 715 от 12.03.1975г.

- Летен дъб в местността "Плавала", землището на гр. Никопол.