default

Публична покана - ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет:
"Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителски център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Документи за изтегляне
7.54 MB (rar) Свали
Решение за прекратяване
96.98 KB (pdf) Свали