default
03 Септ. 2014

Публична покана 03/09/2014

Доставка на оборудване за поддържка и осигуряване на достъп до съоръженията във влажните зони на остров "Персин" и ЗМ "Кайкуша" и оборудване за поддържка на терена около кътовете за отдих чрез косене по проект "Устройство и управление на ПП "Персина"
Документи за изтегляне
575.26 KB (rar) Свали
Договор
2.31 MB (rar) Свали
Протокол за избор на изпълнител
177.48 KB (pdf) Свали
Инфирмация по чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП
61.84 KB (pdf) Свали