default

Публична покана

Доставка на мобилни ГПС приемници и приложимия софтуер за тяхната употреба, вкл. ГИС софтуер за мобилни и стационарни компютри за обработка на получената информация по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Публична покана
473.42 KB (rar) Свали