default

Публична покана

Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет :"Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на СМР на обект Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Документи за изтегляне
7.44 MB (rar) Свали
Допълнителни разяснения
94.71 KB (pdf) Свали