default

Публична покана

Доставка на оборудване за поддържка и осигуряване на достъп до съоръженията във влажните зони на остров "Персин" и ЗМ "Кайкуша" и оборудване за поддържка на терена около кътовете за отдих чрез косене по проект "Устройство и управление на ПП "Персина"
Документи за изтегляне
575.26 KB (rar) Свали
Протокол за избор на изпълнител
177.48 KB (pdf) Свали
Договор
2.31 MB (rar) Свали
Инфирмация по чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП
61.84 KB (pdf) Свали