default
27 Юни 2014

Публична покана 27/06/2014

Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Инвеститорски контрол по време на проектирането и СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Инвеститорски контрол по време на проектирането и СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и
7.5 MB (rar) Свали