Заливаема гора
10 Ноем. 2023

Публично обсъждане на изпълнението на ПУ на ПП „Персина“

РИОСВ-Плевен, РИОСВ-Велико Търново, съвместно с Дирекция на Природен парк „Персина“ ще проведат публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Персина“, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.
Предстоящото публично обсъждане, ще се състои в Посетителския център на Природен парк „Персина“, с адрес:  гр. Белене 5930, ул. „Персин“ №5 на 29.11.2023 г. от 10:00 часа.
текст: ДПП "Персина"
снимка: архив ДПП "Персина"