Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици
16 Яну. 2023

Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

За 47 – път се проведе Среднозимното преброяване на зимуващите птици в България, в него по традиция се включиха и експерти от Дирекция на Природен парк „Персина“. За периода 12 - 15 януари от дирекцията бяха посетени и наблюдавани 10 точки по поречието на река Дунав. Като цяло броят на общо наблюдаваните птици е сравнително малък. На фона на финалните данни от преброяването за 2023 и тук най - много са представителите на зеленоглавата патица и големият корморан. Топлото време е една от възможните причините за липсата на струпване на зимуващи по поречието на реката птици.

Среднозимното преброяване се провежда едновременно в почти всички европейски страни, както и в Африка и Близкия Изток. В България то обхваща над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.

Тази година организатори на преброяването бяха Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), които си партнираха с редица организации и доброволци на места. Целта на преброяването е да се установи числеността и динамиката на популациите на зимуващите в България водолюбиви птици, както и състоянието на местата от особена важност за тях. Бързо променящите се климатични условия, оказват влияние върху влажните зони на които водолюбивите птици разчитат, както за хранене, така и за почивка.

Финалните резултати от преброяването могат да бъдат открити на www.bspb.org.

Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици