Фестивал на къдроглавия пеликан 2023
29 Апр. 2023

Фестивал на къдроглавия пеликан 2023

Предстои да се проведе третото поредно издание на "Фестивал на къдроглавия пеликан", организиран от Дирекция на Природен парк "Персина". Събитието ще се проведе на 26 и 27 май (петък и събота), пред посетителския център на природния парк. Формата на фестивала е - дневно събитие с информационно - образователна и природозащитна насоченост.

Целта на фестивала е да популяризира местата за гнездене на къдроглавия пеликан на територията на ПП "Персина", а също така и в цяла България. Да подпомогне, да се популяризират мерките за опазване на вида и да се запознае широката публика с биологичните и екологични особености на къдроглавите пеликани. Темата за мерките за опазване на къдроглавите пеликани се преплита и с важността от опазване на влажните зони, които са местообитание за пеликаните. По традиция и тази година сме поканили да гостуват и участват на "Фестивал на къдроглавия пеликан" природните паркове на България,  различни природозащитни организации, социални и образователни институции, граждани и други.
Подробната програма ще бъде публикувана както тук, така и на официалната фейсбук страница на парка: "Дирекция на Природен парк "Персина".

"Фестивал на къдроглавия пеликан" е част от дейностите по проект "Животът на пеликана"(LIFE18/NAT/NL/000716), по програма LIFE на ЕС.