1
18 Дек. 2023

Церемония по откриване на обект

Церемония по откриване на обект по проект „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място "Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина“

На 12 декември ДПП „Персина“ в изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-3.15-003, „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина“ се проведе официална церемония по откриване на обект: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника“, която се състоя от 10:00 часа, пред обекта на реконструкция. Сградата бе предоставена на ДПП „Персина“ за ползване и управление от Министерството на земеделието и храните, в рамките на проекта беше предвидено тя да бъде реконструирана.
На събитието присъстваха институции, местни граждани и представители на изпълнителите. Лентата по откриването на обекта беше отрязана от  Заместник кмета на Община Белене инж. Петър Ангелов и Директора на ДПП „Персина“ инж. Стела Божинова.
Проект BG16M1OP002-3.15-003, „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е в размер на 1 660 382,98 лв., от които 1 411 325,52 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 249 057,46 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
1

Текст и снимки: ДПП „Персина“