4-ти Дунавски Ден на Доброволеца
05 Дек. 2022

4-ти Дунавски Ден на Доброволеца

За четвърта поредна година Дирекция на Природен парк „Персина“ организира „Дунавски ден на доброволеца“, като част от инициатива на международната Асоциация „Дунавски паркове“. Над 50 млади хора се включиха, като доброволци в мероприятието. Фокусът на деня беше насочен към застрашените видове, като доброволците имаха възможност да се запознаят с част от тях, да опознаят биологията им, както и заплахите за тяхното оцеляване.

По време на акцията в посетителския център на парка се обособи „Кът за четене“, и „Дунавска библиотека на открито“. Ресурсите в двете информационни точки са достъпни целогодишно и са насочени да информират обществеността за спецификата на дунавската природа, както и за дейността и проектите на Асоциацията „Дунавски паркове“.

Доброволците имаха за изпълнение няколко задачи: изработване на хранилки със семена от естествени материали за зимуващите птици; почистване, сортиране и предаване за рециклиране на пластмасови отпадъци събрани от крайбрежната ивица на река Дунав. По този начин Дунавският ден на доброволеца работи на три нива - информираност, мерки за подпомагане на видовете и намаляване на замърсяването на местообитанията.

Асоциацията „Дунавски паркове“ е основана през 2014 година, ДПП „Персина“  е един от основателите, заедно с още редица защитени територии по поречието на река Дунав. Дунавският ден на доброволеца е инициатива на защитените територии по река Дунав с дейности в полза на природата.

С благодарност на участниците от СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене от проект Erasmus +, VI „a“ и VI „б“ клас, г-жа Стефка Манчева и г-жа Елена Кристофорова, както и на учениците от VI и VII клас и г-жа Румяна Богданова – директор на ОУ „Васил Левски“ – гр. Белене.

 Текст и снимки: ДПП „Персина“