Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Обща информация

 Местоположение на природния парк
 За ПП “Персина”
 Дирекцията на парка

Hollywood Smile is a facial and mouth treatment which plans to present patients the precise immaculate look, it is able to take up to every week and the treatment can also include of overlay facade popularly referred to as veneers, enamel bleaching or crowns. The point of the remedy is to finished makeover of the enamel as in keeping with patient’s needs. Hollywood smile maybe both the cleaning and whitening of the teeth or even rearranging and reshaping the tooth in accordance to the need of the patient. Reason to have your Hollywood Smile in Turkey. One gets to go to one of the ancient locations on earth, now not just journeying for a clinical tourism but going round to have the publicity of seeing culture in the midst of variety. Hollywood Smile Unlike other international locations where the affected person get to spend an excessive amount of on accommodation, and tour services, our health facility will cowl that only for you, and you will get to revel in the adventures of existence in turkey

Новини, май

„Фестивал на къдроглавия пеликан“ 3-4 юни 2022 г.

 Място: Посетителски център на Природен парк  „Персина“

Програма в  сектор "Новини" и на фейсбук страницата ни Дирекция на Природен парк "Персина"Новини по проект "Животът на пеликана"
Важно! За ползвателите на Административни услуги!

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България, с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID - 19, Дирекция на ПП "Персина" осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите. Заявяване на административни услуги (Достъп до обществена информация, издаване на УП2 и УП3), консултации и справки може да се осъществяват чрез: Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", e-mail:persina@abv.bg, лицензиран пощенски оператор, както и на следните тел.:
0887/977 359, 0887/980 018, 0888/676 874, 0885/451 551, 0887/977 105, 9878/482 763.

Дунавски Диви осрови - коридор от хабитати
През месец септември стартира нов проект Дунавски диви острови - коридор от хабитати/ Danube Wild Island Habitat Corridor, в изпълнението на който ДПП "Персина" си партнира с редица международни партньори. Повече информация ще намерите в сектора "Новини".
Световен ден на мигриращите риби