Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

Природен парк 111"Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Новини, декември 2022Послучай 22-та година от обявяване на ПП "Персина", се открива гостуваща изложба в РИМ - Плевен. Изложбата може да бъде видяна от 01.12.2022г. до 06.01.2023г. в отдел "Природа". Подробности четете в сектора "Новини".
Важно! За ползвателите на Административни услуги!

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България, с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID - 19, Дирекция на ПП "Персина" осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите. Заявяване на административни услуги (Достъп до обществена информация, издаване на УП2 и УП3), консултации и справки може да се осъществяват чрез: Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", e-mail:persina@abv.bg, лицензиран пощенски оператор, както и на следните тел.:
0887/977 359, 0887/980 018, 0888/676 874, 0885/451 551, 0887/977 105, 9878/482 763.

Дунавски Диви осрови - коридор от хабитати
През месец септември стартира нов проект Дунавски диви острови - коридор от хабитати/ Danube Wild Island Habitat Corridor, в изпълнението на който ДПП "Персина" си партнира с редица международни партньори. Повече информация ще намерите в сектора "Новини".
Новини по проект "Животът на пеликана"