Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

Природен парк 111"Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!DANUBE VOLUNTEERS DAY

За четвърта поредна година Дирекция на Природен парк „Персина“ организира „Дунавски ден на доброволеца“, като част от инициатива на международната Асоциация „Дунавски паркове“. Повече в "Новини".
Новини, декември 2022

Ден на Природен парк "Персина"


Послучай 22-та година от обявяване на ПП "Персина", се открива гостуваща изложба в РИМ - Плевен. Изложбата може да бъде видяна от 01.12.2022г. до 06.01.2023г. в отдел "Природа". Подробности четете в сектора "Новини".СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ 2023За 47 - път се проведе Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България, подробности в сектора "Новини".
Важно! За ползвателите на Административни услуги!

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България, с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID - 19, Дирекция на ПП "Персина" осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите. Заявяване на административни услуги (Достъп до обществена информация, издаване на УП2 и УП3), консултации и справки може да се осъществяват чрез: Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", e-mail:persina@abv.bg, лицензиран пощенски оператор, както и на следните тел.:
0887/977 359, 0887/980 018, 0888/676 874, 0885/451 551, 0887/977 105, 9878/482 763.

Дунавски Диви осрови - коридор от хабитати
През месец септември стартира нов проект Дунавски диви острови - коридор от хабитати/ Danube Wild Island Habitat Corridor, в изпълнението на който ДПП "Персина" си партнира с редица международни партньори. Повече информация ще намерите в сектора "Новини".