Абонирайте се за тази страница.

Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Начало >> Обща информация >> Обща информация

Обща информация


Природен парк "Персина" е обявен на 4 декември 2000 година с обща площ 21 762,2 ха. разположен е на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов.
Природен парк "Персина" е уникален за България. Обявяването му цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови. Островите влизащи в състава на парка, се разделят на две островни групи - Никополска островна група и Комплекс Беленски острови. тук се намира най - големият български дунавски остров - Персин, дал името на природния парк. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която е обяен за най - голямото по площ Рамсарско място в България.
Природен парк "Персина" е едно от петдесетте орнитологично важни места в България, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона и по двете директиви: Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
Естественото състояние на островите в състава на парка, уникалното му разположение, динамиката на река Дунав правят ПП "Персина" един от ключовите основатели и членове на  асоцияцията "Дунавски паркове". Международната организация е основана през 2014 година като резултат от дългогодишна работа и съвместно международно сътрудничество между 20 защитени територии по река Дунав. В настоящия момент в Асоциацията членуват 12 организации.


Swiss Replica Watches

 

<< 1 >>