Абонирайте се за тази страница.

Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Начало >> Обща информация >> За Дирекцията

За Дирекцията


 Управлението на защитената територия се осъществява от Дирекцията на Природен парк "Персина", създадена на 10 май 2001 г. Тя е на пряко подчинение на Изпълнителна  агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Дирекцията е разположена в град Белене, малък град на брега на Дунав. Помещава се  в просторна и модерна административна сграда с посетителски център, построена с финансовата подкрепа на Проект “Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването” финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Световна банка. www.sportshoeszoo.com

Екип на Дирекцията


Директор инж. Стела Божинова

Главен експерт биоразнообразие

Главен специалист връзки с обществеността и образователн ипрограми

Главен специалист устройство и уредба на парка, финансов контрол и деловодство

Старши счетоводител

Горски инспектор

<< 1 >>