default

Контакти

Дирекция на Природен парк "Персина"

Адрес:
гр. Белене 5930
ул. "Персин" 5

тел. факс/ 0658 32684
ел. поща: persina@abv.bg