Новини

ДВ14
25 Юли 2023
"Детска еко-ваканция'23"
В разгара на лятото Дирекция на Природен парк „Персина“ стартира по традиция образователна практика за деца „Детска еко-ваканция‘23“. Заниманията включват набор от уроци с екологична насоченост по предварително подбрани от експертите в дирекцията теми, свързани с биологичното разнообразие в парка и опазването на околната среда. Целта на уроците е да насочат вниманието към проблемите свързани с опазването на видовете и природата, а също и да популяризират дейността на дирекцията.
Повече
Трето издание на Фестивал на къдроглавия пеликан
27 Май 2023
Трето издание на Фестивал на къдроглавия пеликан
С много усмивки и грейнали детски лица измина и третото издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“ организиран от Дирекция на природен парк „Персина“. Събитието се проведе на 26 и 27 май пред посетителския център на парка и е част от дейностите по изпълнение на проект „Животът на пеликана“, в който дирекцията на парка си партнира с още 6 международни партньора.
Повече
Седмица на гората 2023
01 Апр. 2023
Седмица на гората 2023
Седмица на гората 2023
Дунавски диви острови
15 Март 2023
Дунавски диви острови
Кажете ни какво мислите!
Мнението Ви е от значение за нас! Какво мислите за река Дунав?
Сърдечно Ви каним да участвате в представително проучване, проведено във всички дунавски държави. По този начин ще ни помогнете да разработим и популяризираме по-добре нашите дейности за опазване на реката и островите в Дунавския регион!
Повече