Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5


тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
20 ГОДИНИ ПП "ПЕРСИНА"

ПП "Персина" отбелязва своята годишнина
20 години от създаването на парка


Повече информация може да прочетете в сектора Новини.
Новини по проект "Животът на пеликана"Започна гнездовия сезон за къдроглавите пеликани в ПП "Персина".Четете повече в "Новини".
Важно! За ползвателите на Административни услуги!

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България, с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID - 19, Дирекция на ПП "Персина" осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите. Заявяване на административни услуги (Достъп до обществена информация, издаване на УП2 и УП3), консултации и справки може да се осъществяват чрез: Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", e-mail:persina@abv.bg, лицензиран пощенски оператор, както и на следните тел.:
0887/977 359, 0887/980 018, 0888/676 874, 0885/451 551, 0887/977 105, 9878/482 763.

20 ГОДИНИ ПП "ПЕРСИНА"
На 4 декември ПП "Персина" отбелязва своята 20та годишнина от обявяването си. За всички наши приятели сме поставили фотоизложба на витрините на Посетителския център на парка, посвтена на 20 години ПП "Персина".Събития, февруари 2021